Người Việt Nam sang Campuchia đánh bạc. Tại Việt Nam, hành vi đánh bạc của người Việt bị cấm, vậy nếu họ chuyển sang nước ngoài (Campuchia) chơi có bị xử lý không? 

Khoản 1 Điều 6 Bộ luật Hình sự (BLHS) quy định: “Công dân Việt Nam phạm tội ở ngoài lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự tại Việt Nam theo Bộ luật này.

Quy định này cũng được áp dụng đối với người không quốc tịch thường trú  ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Như vậy, về nguyên tắc, Công dân Việt Nam phạm tội ở ngoài lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự tại Việt Nam.

Tuy nhiên, Điều 248 Bộ luật Hình sự (BLHS) năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009), quy định đánh bạc là tội phạm khi là “đánh bạc trái phép”:

1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật có giá trị từ hai triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới hai triệu đồng nhưng đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 249 của Bộ luật này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

a) Có tính chất chuyên nghiệp;

b) Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc có giá trị từ năm mươi triệu đồng trở lên;

c) Tái phạm nguy hiểm.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ ba triệu đồng đến ba mươi triệu đồng.”

Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐTP, ngày 22/10/2010, của Hội đồng Thẩm phán Tòa án NDTC, hướng dẫn chi tiết hơn:

“Đánh bạc trái phép” là hành vi đánh bạc được thực hiện dưới bất kỳ hình thức nào với mục đích được thua bằng tiền hay hiện vật mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép hoặc được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép nhưng thực hiện không đúng với quy định trong giấy phép được cấp.

Được biết, tại Campuchia, đánh bạc là hành vi không bị cấm, nên người Việt Nam đánh bạc tại Campuchia không bị coi là vi phạm pháp luật (không trái phép), không thuộc trường hợp quy định tại Điều 248 BLHS. Nhưng nếu người Việt Nam đánh bạc tại một nước mà pháp luật cấm đánh bạc vẫn có thể bị xử lý theo pháp luật Việt Nam.

Luật Sư Nguyễn Văn Sinh