Đá gà online trực tiếp tại đấu trường gà Philippin nhé, rất thực tế, tại đấu trường thì những khách chơi cũng đang bắt độ trục tiếp ở đây, chủ yếu cũng là phục vụ cho online và chơi online nhiều hơn. Tại đây hầy hết các nhà cũng cấp đá gà đều hợp tác để là trường quay trực tiếp cho sản phẩm mang thương hiệu riêng của họ.

S1288 là trang đá gà hoạt động theo mô hình mạng tổng, không phải ai cũng có thể đăng ký được. Phải chấp nhận chơi qua các đại lý của s128 mà hầu hết người chơi không nắm được mức độ uy tín của đại lý. Đấy là cái thiệt thòi rất lớn của của hầu hết các đại lý cũng như là người chơi.